Kami ucapkan... Jazaakumullohu khoiron wa baarokallohu fii ahlikum wa maalikum kepada seluruh muhsinin / donatur yang telah ikut berpartisipasi dalam program wakaf pembebasan tanah (sebelah timur) Ponpes Al Ukhuwah Putri I Sukoharjo. Alhamdulillah, sampai saat ini donasi terkumpul Rp 951.759.167,- dari Rp 950.000.000,-(dana yang dibutuhkan). Dan dengan ini program wakaf pembebasan tanah Ponpes Al Ukhuwah Putri I Sukoharjo "DITUTUP". Kelebihan donasi akan kami gunakan untuk maslahat tanah tersebut seperti persiapan buat talud, jembatan dan pengurugan. Semoga menjadi amal jariyyah yang diterima di sisi Alloh dan semoga mendapatkan ganti yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Aamiin.

KENALI NAJIS

Pada edisi sebelumnya kita telah membahas hakekat najis maknawi dan cara mensucikannya. Maka pada edisi kali ini kita akan bersama sedikit menyelami permasalahan najis hissi (terindra). Selamat menuntut ilmu.

KAEDAH PENTING

Dalam kamus Islam asal dari segala sesuatu adalah mubah dan suci. Tidak boleh kita memvonis sebuah benda itu nasjis kecuali dengan dalil. Dalam kaedah fiqhiyah dinyatakan

“Bahawa asal dari segala sesuatu adalah suci, (tidak dihukumi najis) sampai datang dalil yang menyatakan bahwa hal itu najis.” [Shohih Fiqh As Sunnah 1/78] Read more about KENALI NAJIS