Kejujuran Membawa Kebaikan

Ash Shidqu (kejujuran/berkata benar) ialah menyampaikan sesuatu sesuai dengan hakikatnya.

Adapun bila menyebarkan suatu berita (tanpa meneliti) yg kemudian kabar itu ternyata tidak benar maka hal tersebut menafikan seseorang dari kejujuran (ash shidqu) walaupun ia tidak berniat dusta.

Nabi Muhammad -shallallaahu ‘alaihi wa sallam- bersabda dalam hadits yang masyhur,

“Hendaknya kalian berkata benar karena sesungguhnya ash shidqu (kejujuran) itu menghantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menghantarkan kepada surga. Senantiasa seseorang itu berkata benar sehingga orang tersebut ditulis di sisi Allah sebagai orang yang Shiddiq (jujur).

Dan berhati-hatilah kalian dari berkata tidak benar karena sesungguhnya al Kadzib (dusta) itu menghantarkan kepada keburukan, dan sungguh keburukan itu menghantarkan kepada neraka.Dan senantiasa seseorang itu berkata yang tidak benar sehingga orang itu ditulis di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Bukhori dan Muslim)

Allahu a’lam