Mencintai Sahabat Nabi

Sahabat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, beriman kepadanya, dan meninggal dalam keadaan beriman. Sehingga, orang yang pernah bertemu dengan Nabi, akan tetapi tidak beriman kepadanya, maka dia bukan sahabat Nabi. Begitu juga, orang yang pernah bertemu dengan Nabi, dan beriman kepadanya, akan tetapi dia meninggal dalam keadaan tidak beriman misalnya dia ‘murtad’ sebelum meninggal, maka dia bukan sahabat Nabi. Read more about Mencintai Sahabat Nabi