KENALI NAJIS

Pada edisi sebelumnya kita telah membahas hakekat najis maknawi dan cara mensucikannya. Maka pada edisi kali ini kita akan bersama sedikit menyelami permasalahan najis hissi (terindra). Selamat menuntut ilmu.

KAEDAH PENTING

Dalam kamus Islam asal dari segala sesuatu adalah mubah dan suci. Tidak boleh kita memvonis sebuah benda itu nasjis kecuali dengan dalil. Dalam kaedah fiqhiyah dinyatakan

“Bahawa asal dari segala sesuatu adalah suci, (tidak dihukumi najis) sampai datang dalil yang menyatakan bahwa hal itu najis.” [Shohih Fiqh As Sunnah 1/78] Read more about KENALI NAJIS