Sudahkah Mentadabburi Al Quran ?

Firman Allah ‘Azza wa Jalla,

أفلام يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها

“Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al Qur’an ataukah dalam hati mereka ada gembok-gembok yang menguncinya ?!”

Surat Muhammad : 24