KLIK GooglePlay Untuk mendengarkan via Android

=================================================

 

LAPORAN WAKAF PP AL UKHUWAH

MARET-APRIL 2016

NO

NAMA

ALAMAT

DONASI

1

Hamba Alloh

 

           100.000

2

Hamba Alloh

 

           300.000

3

Hamba Alloh

 

       1.200.000

4

Akh Aris Widodo

WONOGIRI

           200.000

5

Ummu Layla

Yogyakarta

             50.000

6

Bp Yono

Jakarta

       1.000.000

7

Hamba Aloh

Lampung

           150.000

8

Ibu Suratmi 

Papua

       1.000.000

9

Bp Kasmuri

 

           100.000

10

Bp Wawan Susetyo

 

       1.022.000

11

Ibnu Ahmad

 

           200.000

12

Hamba Alloh

 

           100.000

13

Bp Mujiono

Surakarta

           400.000

14

Hamba Alloh TK Azkiya

Sukoharjo

           100.000

156

Hamba Alloh

 

           800.000

16

Hamba Alloh

Bumi Alloh

       1.000.000

17

Ibu Rahayu

Bekasi

     20.000.000

18

Ibu Desi

Karanganyar

             50.000

19

Ust Aris

Sukoharjo

           150.000

20

Santri PP Al Ukhuwah

Sukoharjo

       1.325.000

21

Jama’ah Masjid Salman Al Farisi

Wonorejo

           100.000

22

Hamba Alloh

Gombong,Kebumen

       1.000.000

23

Hamba Alloh

 

       2.050.000

24

Hamba Alloh

Karanganyar

           100.000

25

Bp Rujianto Rohimahulloh

Klaten

       1.500.000

26

Bp Agus

Jakarta

           200.000

27

Bp Sudi Putra Sophan

Bekasi

       1.000.000

28

Bp Santoso Ades

Kartosuro

           350.000

29

Bp sumanto

Sukoharjo

           250.000

30

Ibu Faizah Windarsi

Tawangmangu

           200.000

30

Bp Herman R

Jakarta

       5.110.000

31

Ust Aris

Sukoharjo

           100.000

32

Bp Dumadi Rohimahulloh&Bp

Surabaya

       1.500.000

33

Saiful Anam Rohimahulloh

34

Hamba Alloh

Muaro, Jambi

           200.000

35

Bp Kamto

Sukoharjo

             60.000

36

Bp Saifudin

 

           500.000

37

Bp Agus

Jakarta

           200.000

38

Sdr Rafi Putra

Solo

           200.000

39

Hamba Alloh

Papua

           500.000

40

Kajian Ummahat

Sukoharjo

       5.500.000

41

TB. Sami Sabar

Sukoharjo

           500.000

42

Bp Suradi

Sukoharjo

           200.000

43

Bp Ramadhan wali Riyat AS

Pangkal Pinang

           250.000

44

Ummu Azmi

Gresik

           300.000

45

Hamba Alloh

 

           500.000

46

Ratna Sari

Cirebon

       2.000.000

47

Hamba Alloh

 

       1.000.000

48

USt Adi Wali  Rendi

 

           300.000

49

Bp Kartono

Salatiga

           150.000

50

Abu Abdirrahman

 

           300.000

51

Hamba Alloh

 

           600.000

52

Abu Ali

Sukoharjo

           400.000

53

USt Arif N

Sukoharjo

           500.000

54

USt Abdurrohman SBY

Sukoharjo

           200.000

55

Hamba Alloh

Makasar

       3.000.000

56

Ibu Etik

Klaten

       1.000.000

57

Ust budi Sarpras

Sukoharjo

           500.000

58

Abu Faatih

Sukoharjp

       1.000.000

59

Bp Yono

Kebumen

           500.000

60

Bp Aron

Baki Sukoharjo

       4.000.000

61

Hamba Alloh

Sukoharjo

           100.000

62

Muhsinin via ust salman

 

           402.000

63

Bp H. Aksa Mahmud

Sukoharjo

        5.000.000

64

Bp Saimin +Ibu Kartinah

Sukoharjo

        1.000.000

65

Bp Sariman Rohimahulloh

Waitabula, NTT

           500.000

66

USt Budi Sarpras

Sukoharjo

           175.000

67

Bp Saruji

Karanganyar

           100.000

68

Hamba Alloh via Ust salman

 

             50.000

69

Hamba Alloh

Bogor

       5.110.000

70

Hamba Alloh

Bogor

       5.110.000

71

Tri Nugroho

Solo

       1.000.000

72

Akh Hafid

Sukoharjo

       5.150.000

73

Hamba Alloh

 

           100.000

74

USt Budi Sarpras

Sukoharjo

           225.000

75

HAmba Alloh via ust Abdurrohim

 

           500.000

76

Abu Izza

Polokarto, Sukoharjo

       1.000.000

77

Bp Sarno RM LAtansa via Pak Sahli

Sukoharjo

       5.110.000

78

Hamba Alloh via Akh Sugeng

Bumi Alloh

           100.000

79

Ibu Lastri Ades via akh Alif

Kartasura

           300.000

80

Bp Abdul Majid

Gatak,Sukoharjo

       5.000.000

81

Ibu Sofi

Tangerang

           200.000

82

Ust Budi Sarpras

Sukoharjo

             65.000

83

USt Abu Ayub

Sukoharjo

           300.000

84

Hamba Alloh

 

           200.000

85

Arna

Karanganyar

           511.000

86

Klrg Bp Mansyur,Klrg Ummu Harits

Biak, Papua

       2.000.000

87

Hamba Alloh

Muaro, Jambi

           200.000

88

Rustanto

Sukoharjo

           100.000

89

Hamba Alloh via bp Agus S

Sukoharjo

           100.000

90

Sdr Rafi Putra

Solo

           200.000

91

Hamba Alloh via ust saiful

Sukoharjo

           300.000

92

Akh Aris Widodo

WONOGIRI

           100.000

93

Ibu Giyen binti fulan

 

           511.000

94

Abu Nasir

Tangerang

           500.000

95

Hamba Alloh

 

       1.000.000

96

Abu Faatih

Sukoharjo

       1.000.000

97

Hamba Alloh via ust abdurrochim

Sukoharjo

       1.000.000

98

Abu Rosyid

WONOGIRI

           511.000

99

Bp Sukamto

Sukoharjo

             60.000

100

Hamba Alloh

Surabaya

       1.000.000

101

Kel Bp zakaria

Singapura

       2.240.000

102

Bp Widodo

Karanganyar

           500.000

103

Ibu Sri Yuliatun

Sukoharjo

           200.000

104

Hamba Alloh

Sukoharjo

           200.000

105

Apotik Ghani Farma

Solo

           550.000

106

Ibu Hj. Sudarmi Rohimahalloh

Sukoharjo

       1.000.000

107

Abdulloh

Klaten

           300.000

108

Ust Arif N

sukoharjo

           200.000

109

Ibu Suwarti

Sukoharjo

           500.000

110

Rahmah Hasanah

Demak

           100.000

Saldo Februari   753.622.607

Donasi  Umum   118.747.000

Donasi Wali Santri     33.421.000

Jumlah   Per 10/5/16  Rp. 905.790.607

(Sembilan Ratus Lima Juta Tujuh ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah)

 

 

 

 

Streaming Radio Suaraquran

Widget

————————————————————————————————————————

<script>
// MixStream Flash Player, http://mixstreamflashplayer.net/
var flashvars = {};flashvars.serverHost = “119.235.30.66:8010/;”;flashvars.getStats = “1”;flashvars.autoStart = “1”;flashvars.textColour = “”;flashvars.buttonColour = “”;flashvars.backgroundURL = “http://www.indonesia.listenradios.com/wp-content/uploads/2011/11/suaraquran.jpg”;var params = {};params.bgcolor= “”;params.wmode=”transparent”;
</script>
<script type=”text/javascript” src=”http://mixstreamflashplayer.net/v1.3.js”></script>

———————————————————————————————————————

TAMPILAN